Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

Instrukcja obsługi

(Wersja opublikowana)


Do wyboru informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska służy Menu przedmiotowe widoczne z lewej strony.

Po dokonaniu wyboru informacje zapisane w danej kategorii wyświetlają się.

Do odnalezienia informacji można posłużyć się również <br>wyszukiwarką<br> - wpisując np. wyraz "kontrole"


Do odczytu dokumentów potrzebne są odpowiednie programy; dokumenty z rozszerzeniem jpg i gif są odczytywane przez większość przeglądarek internetowych (np. Microsoft Internet Explorer, Opera),  do odczytu dokumentów pdf na komputerze powinien być zainstalowany program Adobe Reader(dostępny w internecie pod adresem: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html 

Przejście na stronę główną Biuletynu (www.bip.gov.pl) prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji umożliwia logo BIP umieszczone w lewym górnym rogu strony.

Wprowadzil: Piotr Rogowski 2006-03-28 11:12:55
Zmienil: Piotr Rogowski 2006-03-28 11:12:55
Zatwierdzil: Piotr Rogowski 2006-03-28 11:12:55
Przeczytano: 9830 razy.

BIP    Sprawozdania finansowe jednostki    STATUS PRAWNY    Działalność i Kompetencje    Statut    Regulamin    Struktura    Majątek    SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW    Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli    Wydział Inspekcji    Wydział Monitoringu Środowiska    REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA    Publicznie dostępny wykaz danych    Dostęp do informacji publicznej    PROGRAMY MONITORINGU ŚRODOWISKA    OCENY STANU ŚRODOWISKA    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE    PRACA w WIOŚ Kielce    OGŁOSZENIA    Instrukcja obsługi    [Zaawansowane] Petycje