Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

Majątek

(Wersja opublikowana)
Wg stanu na dzień 31 XII 2016 roku wartość księgowa
brutto majątku Wojewódzkiego Inspektoratu wynosi ogółem
12 940 699,30 zł,
w tym :

1. Maszyny, urządzenia,
aparaty ogólnego zastosowania
- zespoły komputerowe
627 778,77 zł

2. Maszyny urządzenia i aparaty specjalistyczne
192 864,00 zł

3. Urządzenia techniczne
14 989,96 zł

4. Środki transportu
3 065 777,83 zł

6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia
8 594 173,03 zł

7. Wyposażenie techniczne biur
21 342,40 zł

8. Oprogramowanie
423 773,31 zł
Wprowadzil: Piotr Rogowski 2006-03-13 16:16:02
Zmienil: Piotr Rogowski 2017-06-14 13:11:31
Zatwierdzil: Piotr Rogowski 2017-06-14 13:11:40
Przeczytano: 18825 razy.
Wersja archiwalna z 2016-02-24 13:14:36 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-02-27 11:35:05 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2014-01-16 13:40:22 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2013-02-28 12:13:53 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2012-01-09 13:26:01 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-03-11 11:34:11 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2010-01-12 08:54:43 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2009-11-10 12:26:21 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2009-03-02 10:43:00 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-09-11 09:12:56 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2006-03-14 10:48:14 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2006-03-14 10:34:32 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2006-03-14 10:22:34 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2006-03-13 16:16:02 (Wersja opublikowana)

BIP    STATUS PRAWNY    Działalność i Kompetencje    Statut    Regulamin    Struktura    Majątek    SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW    Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli    Wydział Inspekcji    Wydział Monitoringu Środowiska    REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA    Publicznie dostępny wykaz danych    Dostęp do informacji publicznej    PROGRAMY MONITORINGU ŚRODOWISKA    OCENY STANU ŚRODOWISKA    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE    PRACA - OGŁOSZENIA    OGŁOSZENIA    Instrukcja obsługi    [Zaawansowane] Petycje