Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

Majątek

(Wersja opublikowana)
Wg stanu na dzień 31 XII 2018 roku wartość księgowa brutto majątku
Wojewódzkiego Inspektoratu wynosi ogółem 15 301 752,66 zł, w tym:

1. Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania, zespoły komputerowe 723 961,41
2. Maszyny urządzenia i aparaty specjalistyczne 192 864,00
3. Urządzenia techniczne 14 989,96
4. Środki transportu 3 740 070,75
5. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia 10 253 625,58
6. Oprogramowanie 376 240,96
Wprowadzil: Piotr Rogowski 2006-03-13 16:16:02
Zmienil: Rafał Stachurski 2019-04-01 10:28:47
Zatwierdzil: Rafał Stachurski 2019-04-01 10:29:30
Przeczytano: 23291 razy.
Wersja archiwalna z 2018-03-15 13:53:47 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2018-03-15 13:51:25 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2017-06-14 13:11:40 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-02-24 13:14:36 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-02-27 11:35:05 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2014-01-16 13:40:22 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2013-02-28 12:13:53 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2012-01-09 13:26:01 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-03-11 11:34:11 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2010-01-12 08:54:43 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2009-11-10 12:26:21 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2009-03-02 10:43:00 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-09-11 09:12:56 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2006-03-14 10:48:14 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2006-03-14 10:34:32 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2006-03-14 10:22:34 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2006-03-13 16:16:02 (Wersja opublikowana)

BIP    Sprawozdania finansowe jednostki    STATUS PRAWNY    Działalność i Kompetencje    Statut    Regulamin    Struktura    Majątek    SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW    Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli    Wydział Inspekcji    Wydział Monitoringu Środowiska    REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA    Publicznie dostępny wykaz danych    Dostęp do informacji publicznej    PROGRAMY MONITORINGU ŚRODOWISKA    OCENY STANU ŚRODOWISKA    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE    PRACA w WIOŚ Kielce    OGŁOSZENIA    Instrukcja obsługi    [Zaawansowane] Petycje