Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIA

(Wersja opublikowana)
termin składania ofert do dnia 17 czerwca 2013 roku. OGŁOSZENIE O ZBYCIU POJAZDU
Wprowadzil: Piotr Rogowski 2013-06-13 09:02:41
Zmienil: Piotr Rogowski 2013-06-18 11:05:31
Zatwierdzil: Piotr Rogowski 2013-06-18 11:05:40
(Wersja opublikowana)
termin składania wniosków do dnia 31 sierpnia 2011 roku
Wprowadzil: Piotr Rogowski 2011-08-24 11:20:27
Zmienil: Piotr 2011-08-24 11:20:27
Zatwierdzil: Piotr Rogowski 2011-08-24 11:20:34
(Wersja opublikowana)
Informacja w sprawie rozstrzygnięcia przetargu
Wprowadzil: Piotr Rogowski 2011-08-02 14:27:38
Zmienil: Piotr Rogowski 2011-08-18 09:12:37
Zatwierdzil: Piotr Rogowski 2011-08-18 09:12:47
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Piotr Rogowski 2011-01-28 11:31:22
Zmienil: Piotr Rogowski 2011-01-28 11:33:49
Zatwierdzil: Piotr Rogowski 2011-01-28 11:33:57
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Piotr Rogowski 2010-12-02 12:34:59
Zmienil: Piotr Rogowski 2010-12-02 12:34:59
Zatwierdzil: Piotr Rogowski 2010-12-02 12:34:59
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Piotr Rogowski 2010-02-11 13:02:04
Zmienil: Piotr Rogowski 2010-02-11 13:02:04
Zatwierdzil: Piotr Rogowski 2010-02-11 13:02:04
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Piotr Rogowski 2009-03-16 07:55:45
Zmienil: Piotr Rogowski 2009-03-16 07:55:45
Zatwierdzil: Piotr Rogowski 2009-03-16 07:55:45
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Piotr Rogowski 2007-12-11 09:59:49
Zmienil: Piotr Rogowski 2007-12-11 09:59:49
Zatwierdzil: Piotr Rogowski 2007-12-11 09:59:49

BIP    Sprawozdania finansowe jednostki    STATUS PRAWNY    Działalność i Kompetencje    Statut    Regulamin    Struktura    Majątek    SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW    Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli    Wydział Inspekcji    Wydział Monitoringu Środowiska    REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA    Publicznie dostępny wykaz danych    Dostęp do informacji publicznej    PROGRAMY MONITORINGU ŚRODOWISKA    OCENY STANU ŚRODOWISKA    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE    PRACA w WIOŚ Kielce    OGŁOSZENIA    Instrukcja obsługi    [Zaawansowane] Petycje