Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

(Wersja opublikowana)
Rejestr decyzji administracyjnych wymierzających karę łączną z tytułu:

a) przekroczenie określonych w pozwoleniach ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza,
b) przekroczenie określonych w pozwoleniach ilości stanu lub składu ścieków,
c) przekroczenie określonych w pozwoleniach na pobór wody ilości pobranej wody,
d) naruszenie warunków decyzji zatwierdzających instrukcje eksploatacji składowisk odpadów albo decyzji określających miejsce i sposób magazynowanie odpadów co do rodzaju i sposobu składowania lub magazynowania odpadów,
e) przekroczenie określonych w pozwoleniach poziomów hałasu.

udostępnianie: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach


Rejestr decyzji administracyjnych ustalających wymiar kary biegnącej z tytułu :

a) przekroczenie określonych w pozwoleniach ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza,
b) przekroczenie określonych w pozwoleniach ilości stanu lub składu ścieków,
c) naruszenie warunków decyzji zatwierdzających instrukcje eksploatacji składowisk odpadów albo decyzji określających miejsce i sposób magazynowania odpadów co do rodzaju i sposobu składowania lub magazynowania odpadów,
d) przekroczenia określonych w pozwoleniach poziomów hałasu,

udostępnianie: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Rejestr zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku powstania poważnej awarii

udostępnianie: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach


Rejestr poważnych awarii

udostępnianie: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach


Rejestr skarg i wniosków.

udostępnianie: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

udostępnianie: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach


Wprowadzil: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35
Zmienil: Piotr Rogowski 2016-09-27 12:57:18
Zatwierdzil: Piotr Rogowski 2016-09-27 13:00:26
Przeczytano: 43021 razy.
Wersja archiwalna z 2016-04-14 09:08:22 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-04-11 15:10:55 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-01-22 10:23:05 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-12-09 13:04:23 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-02-27 14:13:05 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2014-07-10 11:09:15 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2012-12-11 11:34:33 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2012-03-07 14:16:23 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2012-02-07 14:27:41 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-12-06 14:54:07 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-10-11 08:28:31 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-08-05 09:02:52 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-05-11 08:53:31 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-02-03 10:41:46 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2010-12-07 07:12:59 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2010-08-10 13:43:30 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2010-07-09 14:14:53 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2010-05-07 11:34:52 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2010-04-08 13:30:46 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2010-03-10 13:08:30 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2010-02-10 09:31:33 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2010-01-11 15:33:02 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2009-12-10 13:11:38 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2009-11-10 10:45:44 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2009-06-19 08:28:12 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2009-02-19 10:04:26 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-10-14 10:42:34 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-07-07 10:15:23 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-01-04 13:02:42 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-11-13 09:41:11 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-09-07 15:22:43 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-07-09 13:19:33 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2006-03-27 13:50:07 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2006-03-17 11:58:35 (Wersja opublikowana)

BIP    Sprawozdania finansowe jednostki    STATUS PRAWNY    Działalność i Kompetencje    Statut    Regulamin    Struktura    Majątek    SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW    Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli    Wydział Inspekcji    Wydział Monitoringu Środowiska    REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA    Publicznie dostępny wykaz danych    Dostęp do informacji publicznej    PROGRAMY MONITORINGU ŚRODOWISKA    OCENY STANU ŚRODOWISKA    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE    PRACA w WIOŚ Kielce    OGŁOSZENIA    Instrukcja obsługi    [Zaawansowane] Petycje