Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW

(Wersja opublikowana)
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach obowiązuje sposób przyjmowania i załatwiania spraw określony w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Zasady organizacji przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg i wniosków reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do 14:00 a pracownicy Inspektoratu codziennie w godzinach pracy.

Zgłoszenia spraw z zakresu istotnego zanieczyszczenia środowiska lub nieprawidłowości dotyczących gospodarki odpadami można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 pod nr tel. 41 342 19 32, natomiast w pozostałych godzinach i dniach pod nr tel. 605-064-171.
Wprowadzil: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:52:28
Zmienil: Rafał Stachurski 2019-10-07 13:16:33
Zatwierdzil: Rafał Stachurski 2019-10-07 13:16:38
Przeczytano: 14597 razy.
Wersja archiwalna z 2017-07-21 10:26:49 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-09-16 09:38:42 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-12-06 14:45:44 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2006-03-17 11:52:28 (Wersja opublikowana)

BIP    Sprawozdania finansowe jednostki    STATUS PRAWNY    Działalność i Kompetencje    Statut    Regulamin    Struktura    Majątek    SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW    Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli    Wydział Inspekcji    Wydział Monitoringu Środowiska    REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA    Publicznie dostępny wykaz danych    Dostęp do informacji publicznej    PROGRAMY MONITORINGU ŚRODOWISKA    OCENY STANU ŚRODOWISKA    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE    PRACA w WIOŚ Kielce    OGŁOSZENIA    Instrukcja obsługi    [Zaawansowane] Petycje