Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

STATUS PRAWNY

(Wersja opublikowana)
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

działa na podstawie: ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, a także ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach oraz przepisów odrębnych.

Wojewódzki Inspektorat działa w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie świętokrzyskim, której zwierzchnikiem jest Wojewoda Świętokrzyski. Inspektorat obejmuje swoim działaniem obszar województwa świętokrzyskiego. Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Wojewódzki Inspektorat jest państwową jednostką budżetową finansowaną z budżetu wojewody (dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90014 inspekcja ochrony środowiska) i realizuje budżet w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wypełnia zadanie zapisane w Budżecie Zadaniowym: „Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska” (zadanie 12.1.3.2).
Wprowadzil: Piotr Rogowski 2006-03-13 08:22:47
Zmienil: Rafał Stachurski 2019-10-02 13:51:51
Zatwierdzil: Rafał Stachurski 2019-10-02 13:51:59
Przeczytano: 17873 razy.
Wersja archiwalna z 2015-11-24 13:00:40 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-02-27 11:50:47 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-02-27 11:49:25 (Wersja opublikowana)
z
Wersja archiwalna z 2010-05-07 11:46:33 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2010-05-05 14:08:43 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2009-06-19 08:42:32 (Wersja opublikowana)

BIP    Sprawozdania finansowe jednostki    STATUS PRAWNY    Działalność i Kompetencje    Statut    Regulamin    Struktura    Majątek    SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW    Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli    Wydział Inspekcji    Wydział Monitoringu Środowiska    REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA    Publicznie dostępny wykaz danych    Dostęp do informacji publicznej    PROGRAMY MONITORINGU ŚRODOWISKA    OCENY STANU ŚRODOWISKA    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE    PRACA w WIOŚ Kielce    OGŁOSZENIA    Instrukcja obsługi    [Zaawansowane] Petycje