Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura

(Wersja opublikowana)
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
[ tel: 41 342 19 32 ]
Witold Bruzda

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wykonuje w imieniu wojewody zadania i kompetencje Inspektoratu Ochrony Środowiska określone w ustawie i przepisach odrębnych.

 Zastępca Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
[ tel: 41 342 19 31 ]

Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
[ tel: 41 342 19 32 ]

Wydział Inspekcji
[ tel: 41 342 14 21 ]

Wydział Monitoringu Środowiska
[ tel: 41 342 14 96]

Wydział Budżetu i Finansów
[ tel: 41 342 15 52 ]

Wydział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych
[ tel: 41 342 13 77 ]

Laboratorium
[ tel: 41 342 19 52 ]

                Stanowiska Pracy:

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr i Organizacji
[ tel: 41 342 15 94 ]


Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Koordynacji Międzywydziałowej i Współpracy Międzynarodowej
[ tel: 41 342 11 42 ]

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Prawnych
[ tel: 41 342 19 03 ]

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Przeciwpożarowych oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
[ tel: 41 342 19 15 ]

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obronnych
[ tel: 41 342 13 79 ]


Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
[ tel: 41 342 15 94 ]

Nazwa RozmiarData
m4 KB2011-02-03
Wprowadzil: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:57
Zmienil: Piotr Rogowski 2018-05-29 12:13:19
Zatwierdzil: Piotr Rogowski 2018-05-29 12:13:25
Przeczytano: 29391 razy.
Wersja archiwalna z 2018-05-24 14:20:10 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2018-03-08 12:37:37 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2017-07-21 10:30:28 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2017-02-07 07:36:37 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-12-11 14:47:32 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2014-01-23 11:51:58 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2012-05-24 10:35:13 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2012-02-07 14:20:26 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-12-06 12:13:40 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-04-12 11:41:18 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-03-04 13:32:29 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-02-03 10:42:38 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-07-15 15:05:01 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-05-06 10:52:25 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-08-10 13:05:50 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2006-12-29 14:15:58 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2006-03-22 14:17:10 (Wersja opublikowana)

BIP    Sprawozdania finansowe jednostki    STATUS PRAWNY    Działalność i Kompetencje    Statut    Regulamin    Struktura    Majątek    SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW    Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli    Wydział Inspekcji    Wydział Monitoringu Środowiska    REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA    Publicznie dostępny wykaz danych    Dostęp do informacji publicznej    PROGRAMY MONITORINGU ŚRODOWISKA    OCENY STANU ŚRODOWISKA    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE    PRACA w WIOŚ Kielce    OGŁOSZENIA    Instrukcja obsługi    [Zaawansowane] Petycje