Szukaj   Wyczyść

Nieodpłatne zbycie pojazdutermin składania wniosku do dnia 21.12.2007r.

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH

  25 – 955 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
Tel. 041 – 344 – 49 -72, Fax. 041 – 344 – 55 – 34.  NIP 657-10-19-088
e-mail  sekretariat@kielce.pios.gov.pl
      Kielce, dnia 11.12.2007r.
IA – 213/1/2007


          Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach uprzejmie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i  gospodarstwom pomocniczym (Dz.U. z 2004r. nr 191, poz.1957),  zakwalifikowany został do kategoriii majątku zbędnego pojazd:
MOBILNE LABORATORIUM DO BADANIA JAKOŚCI WÓD TYP AW-52,  zbudowane na samochodzie MERCEDENS BENZ 310 DKA, data przyjęcia do eksploatacji 29.07.1996r.  
Uprawnionymi do przyjęcia darowizny są podmioty wymienione w § 39 ust.1 w/w rozporządzenia.
Podmioty zainteresowane nabyciem zbędnego składnika majątku ruchomego w ramach nieodpłatnego przekazania zgodnie z § 38 w/w rozporządzenia proszę o przesłanie wniosku do dnia 21.12.2007r.      Świętokrzyski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska
mgr inż. Małgorzata Janiszewska


      Informacji udziela
Andrzej Paluch
Tel. 041- 342 19 38
   

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2007-12-11 09:59:49
Opublikował: Piotr Rogowski 2007-12-11 09:59:49

Zmienił: Piotr Rogowski 2007-12-11 09:59:49
Opublikował: Piotr Rogowski 2007-12-11 09:59:49

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij