Szukaj   Wyczyść

Sprzedaż SPEKTROFOTOMETRU ABSORPCJI ATOMOWEJ AAS termin składania ofert do dnia 10.02.2011r

MAJĄTEK ZBĘDNY

  Na  podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w  sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114 poz.761), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach informuje o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego.

  Zgodnie z § 2 ust. 2 w/w rozporządzenia przez zbędne składniki rzeczowe  majątku ruchomego należy rozumieć składniki rzeczowe  majątku ruchomego, które:

- nie są i nie będą mogły być wykorzystane w realizacji zadań związanych z  działalnością jednostki
- nie nadają się do współpracy ze sprzętem używanym w jednostce, a ich przystosowanie byłoby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione
- nie nadają się do dalszego użytku, a ich naprawa byłaby nieopłacalna.

    Urządzenie przeznaczone do zbycia:

  Spektrofotometr AAS firmy VARIAN
Rok produkcji – 1993
Nr inwentarzowy  VIII/801/183/93
Wartość początkowa – 234 928,44 zł
Aktualna wartość rynkowa – 25 000,00 zł (uzyskana od dystrybutora tego typu  aparatu firmy CANDELA Warszawa)
Spektrofotometr jest sprawny, nieprzydatny do pracy w WIOŚ Kielce.
 
2011-01-28 11:46
Dokument zapisany w MS Word
40 KB

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2011-01-28 11:31:22
Opublikował: Piotr Rogowski 2011-01-28 11:31:22

Zmienił: Piotr Rogowski 2011-01-28 11:33:49
Opublikował: Piotr Rogowski 2011-01-28 11:33:57

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Sprzedaż SPEKTROFOTOMETRU ABSORPCJI ATOMOWEJ AAS termin składania ofert do dnia 10.02.2011r

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2011-01-28 11:31:22
Opublikował: Piotr Rogowski 2011-01-28 11:31:22

Zmienił: Piotr Rogowski 2011-01-28 11:31:22
Opublikował: Piotr Rogowski 2011-01-28 11:31:22

Zamknij