Szukaj   Wyczyść

Sprzedaż SPEKTROFOTOMETRU ABSORPCJI ATOMOWEJ AAS termin składania ofert do dnia 17.08.2011r

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia przetargu

Kielce, 18.08.2011Informacja w sprawie rozstrzygnięcia przetargu pisemnego dot. sprzedaży Spektrofotometru AAS


Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach
dziękuje za udział w ogłoszonym w dniu 02.08.2011 przetargu pisemnym dotyczącym sprzedaży
Spektrofotometru AAS firmy VARIAN – rok produkcji 1993.
W dniu 17.08.2011 nastąpiło otwarcie ofert, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego,
w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114 poz.761).
Na podstawie protokołu z przebiegu przetargu komisja przetargowa ustaliła,
że przetarg wygrała firma: EKOSYSTEMY JT Jerzy Teterycz, która zaoferowała najkorzystniejszą cenę,
tj. 13 000,00 zł (trzynaście tysięcy złotych).


2011-08-02 14:30
40 KB

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2011-08-02 14:27:38
Opublikował: Piotr Rogowski 2011-08-02 14:30:13

Zmienił: Piotr Rogowski 2011-08-18 09:12:37
Opublikował: Piotr Rogowski 2011-08-18 09:12:47

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Sprzedaż SPEKTROFOTOMETRU ABSORPCJI ATOMOWEJ AAS termin składania ofert do dnia 17.08.2011r

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2011-08-02 14:27:38
Opublikował: Piotr Rogowski 2011-08-02 14:30:13

Zmienił: Piotr Rogowski 2011-08-02 14:27:38
Opublikował: Piotr Rogowski 2011-08-02 14:30:13

Zamknij