Szukaj   Wyczyść

przetarg nieograniczony na dostawę iinstalację automatycznego dwuwiązkowego spektrometru absorpcjiatomowej, sprzętu komputerowego, oraz oprogramowania badawczego

Termin składania ofert do 09.08.2006r.
Informacjao wyborze oferty
Kielce,
dn. 10.08.2006r.

 

 

Inspekcja
Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach
informuje, że postępowanie na dostawę i instalację automatycznego dwuwiązkowego
spektrometru absorpcji atomowej do pracy techniką płomieniową, generacji
wodorków oraz techniką kuwety grafitowej do analizy metali, sprzętu
komputerowego, oprogramowania badawczego i walidacyjnego zostało zakończone
wyborem oferty firmy CANDELA Sp. z o.o. 
ul. Czarnieckiego 72,  01-541
Warszawa. Wartość zamówienia wynosi 297680,00 zł brutto.

Oferta
w/w firmy była jedyną, która brała udział w postępowaniu i spełnia wszystkie
warunki udziału w postępowaniu, tj. warunki określone w SIWZ i określone w art.
22 ust.1 i art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin
podpisania umowy – 22 sierpnia 2006r.

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-07-12 10:11:05
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-07-12 10:11:05

Zmienił: Piotr Rogowski 2006-08-10 11:58:26
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-08-10 11:58:40

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

przetarg nieograniczony na dostawę iinstalację automatycznego dwuwiązkowego spektrometru absorpcjiatomowej, sprzętu komputerowego, oraz oprogramowania badawczego

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-07-12 10:11:05
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-07-12 10:11:05

Zmienił: Piotr Rogowski 2006-07-12 10:11:05
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-07-12 10:11:05

Zamknij