Szukaj   Wyczyść

Nieodpłatne zbycie zmywarki automatycznej termin składania wniosku do dnia 23.03.2009r.

Kielce, dnia 16.03.2009r.Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska e Kielcach uprzejmie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego (Dz. U. z 2004r. nr 191 poz.1957), zakwalifikowano do kategorii majątku zbędnego: - ZMYWARKĘ AUTOMATYCZNĄ marki LANCER 1400 UP produkcji francuskiej, rok produkcji 1995. (zmywarka jest w znacznym stopniu wyeksploatowana, posiada skorodowany i dziurawy zbiornik, uszkodzona jest instalacja elektryczna).

Podmioty zainteresowane nabyciem zbędnego składnika majątku ruchomego w ramach nieodpłatnego przekazania zgodnie z § 38 w/w rozporządzenia proszę o przesłanie wniosku do dnia 23 marca 2009 roku.

Podmioty uprawnione do darowizny składnika majątku ruchomego (zgodnie z § 39.1.):
zakłady opieki zdrowotnej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, szkoły i placówki oświatowe, szkoły wyższe, instytucje kultury, instytucje filmowe, kluby sportowe, Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski, osoby fizyczne lub osoby prawne prowadzące działalność charytatywną, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki badawczo-rozwojowe lub inne jednostki organizacyjne prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe, jeżeli może być przez te podmioty wykorzystany przy realizacji ich zadań statutowych.


Informacji udziela:
Jan Długosz – Kierownik Laboratorium
Tel. O41 34 21 952
e-mail: j.dlugosz@kielce.pios.gov.pl

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2009-03-16 07:55:45
Opublikował: Piotr Rogowski 2009-03-16 07:55:45

Zmienił: Piotr Rogowski 2009-03-16 07:55:45
Opublikował: Piotr Rogowski 2009-03-16 07:55:45

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij