Szukaj   Wyczyść

przetarg nieograniczony na dostawę i instalację kompaktowego izokratycznego chromatografu jonowego 

Termin składania ofert do 09.10.2006r.
Informacja o wyborze oferty
Kielce, dn. 09.10.2006r.  
Informacja o wyborze oferty

 
  Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Kielcach informuje, że postępowanie na dostawę i
instalację  kompaktowego izokratycznego   chromatografu
jonowego do analizy anionów nieorganicznych wraz z autosamplerem,
 sprzętem  komputerowym   i  oprogramowaniem
badawczym  i walidacyjnym oraz przeszkolenie operatorów w zakresie
obsługi zostało zakończone wyborem oferty firmy A.G.A. Analytical 
Edward Romanowski,  02 – 797 Warszawa,  ul. Nowoursynowska
121 D.
Wartość zamówienia wynosi 167 140,00 zł brutto.

Oferta w/w firmy była jedyną, która brała udział w postępowaniu i
spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, tj. warunki określone
w SIWZ i określone w art. 22 ust.1 i art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Przewidywany termin podpisania umowy – 16 października 2006r.

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-09-22 13:43:42
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-09-22 13:43:42

Zmienił: Piotr Rogowski 2006-10-09 14:00:16
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-10-09 14:00:20

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

przetarg nieograniczony na dostawę i instalację kompaktowego izokratycznego chromatografu jonowego 

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-09-22 13:43:42
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-09-22 13:43:42

Zmienił: Piotr Rogowski 2006-10-09 13:58:58
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-10-09 13:59:16

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

przetarg nieograniczony na dostawę i instalację kompaktowego izokratycznego chromatografu jonowego 

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-09-22 13:43:42
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-09-22 13:43:42

Zmienił: Piotr Rogowski 2006-09-22 13:43:42
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-09-22 13:43:42

Zamknij